SET-Trading

เริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้นไทย แบบมือใหม่ เข้าใจง่าย

Stock Market Opportunities

เทคนิคการลงทุนในหุ้น ด้วยตนเอง

Course Outline

 • จะเริ่มต้นซื้อขายหุ้นต้องทำอย่างไรบ้าง แบบ Step-to-Step
 • รู้จักและเข้าใจตลาดหุ้น วิธีการลงทุนในรูปแบบต่างๆ
 • ช่องทางการซื้อขายหุ้น
 • เรียนรู้ลักษณะพื้นฐานของหุ้น
 • การฝึกวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน
 • เรียนรู้ และฝึกอ่านงบการเงินเบื้องต้นสำหรับมือใหม่
 • การประเมินมูลค่าหุ้น เพื่อคัดเลือกหุ้นดีเข้าสู่พอร์ตการลงทุน
 • เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อจับจังหวะลงทุน

เหมาะสำหรับ

 • คนที่ไม่มีประสบการณ์ในตลาดหุ้นมาก่อน
 • อยากเริ่มต้นเรียนรู้การลงทุน แบบ Step By Step
 • อยากฝึกวิเคราะห์หาหุ้นด้วยตนเอง
 • ต้องการดูกราฟหุ้นให้รู้เรื่อง เข้าใจได้
 • ต้องการลดความเสี่ยงการขาดทุนในตลาดหุ้น ในช่วงเริ่มต้น

ระยะเวลา 2 วัน เสาร์ – อาทิตย์ movie downloadmovie Okja

—รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 15 ที่นั่ง—

(ราคาเพียง 5,000 บาท/คน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062-562-9749

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Posted on 06. Apr, 2012 by in สอนเทรดหุ้นไทย Thailand Stock Market

Comments are closed.