Insider Trading MSFT

Case Studies

Options : Long Put : SNCR Earning Day

Case Studies

Long Put : SNCR Earning Day

Options Trading Case : FOSL

Case Studies

Wall Street Warrior รุ่นที่ 1

Testimonials

เริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้นไทย แบบมือใหม่ เข้าใจง่าย Stock Market Opportunities “เทคนิคการลงทุนในหุ้น ด้วยตนเอง” Course Outline จะเริ่มต้นซื้อขายหุ้นต้องทำอย่างไรบ้าง แบบ Step-to-Step รู้จักและเข้าใจตลาดหุ้น วิธีการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ช่องทางการซื้อขายหุ้น เรียนรู้ลักษณะพื้นฐานของหุ้น การฝึกวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน เรียนรู้ และฝึกอ่านงบการเงินเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ การประเมินมูลค่าหุ้น เพื่อคัดเลือกหุ้นดีเข้าสู่พอร์ตการลงทุน เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อจับจังหวะลงทุน เหมาะสำหรับ คนที่ไม่มีประสบการณ์ในตลาดหุ้นมาก่อน อยากเริ่มต้นเรียนรู้การลงทุน แบบ Step By Step อยากฝึกวิเคราะห์หาหุ้นด้วยตนเอง ต้องการดูกราฟหุ้นให้รู้เรื่อง เข้าใจได้ ต้องการลดความเสี่ยงการขาดทุนในตลาดหุ้น ในช่วงเริ่มต้น ระยะเวลา 2 วัน เสาร์ – อาทิตย์watch full film Baby Driver —รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 15 ที่นั่ง— (ราคาเพียง 5,000 บาท/คน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062-562-9749